Work in progress

In Leiden wordt het wooncomplex De Statenhof door ECR getransformeerd tot woonzorg centrum. Wij ontwerpen het nieuwe complex met een gevel op basis van assemblage van hoogwaardig geisoleerde lichte prefab elementen. Een stap verder in de grootschalige energiebesparingsopgave. Ontwerpend onderzoek leidde tot ontwikkeling van het…

Ontmoet maak<architectuur

maak<architectuur staat voor het samenbrengen van mensen rond ruimtelijke opgaven en maatschappelijke perspectieven. Wij willen toekomstbestendige ontwerpen realiseren die raken. Bekijk onze video of lees meer op de pagina ‘Over ons’.

Appartementencomplex Oosterbeek

In oktober zijn aan de Munninghofflaan in Oosterbeek levensloopbestendige appartementen opgeleverd. Het complex is gerealiseerd in opdracht van Vivare en bestaat uit twee gebouwen met dertien sociale huur appartementen. Het heeft in de crisistijd talrijke aanpassingen moeten doorstaan en heeft om zijn centrale ligging de gemoederen…

Slotstuk woonservicezone, Wijchen

Talis heeft het voornemen om de gebouwen De Pas en De Waaij te renoveren. Het is het slotstuk van het 15 jaar durende herontwikkelingstraject van De Elsthof tot een moderne woonservicezone. Wij ontwierpen het stedenbouwkundig plan en vervolgens het woonzorgcentrum De Meander en De Passerel,…

Oplevering: woongebouw De Passerel, Wijchen

Twaalf jaar geleden ontwikkelden wij de eerste visies voor het woonservicegebied aan de Klapstraat in Wijchen. Wij bedachten het concept ‘Levensweg’ dat leidraad vormde voor de herontwikkeling van het gebied rond verpleeghuis De Elsthof. Zeven jaar na vaststelling van het stedenbouwkundig plan en drie jaar…

Oplevering: appartementencomplex Oosterbeek

Het complex aan de Munninckhoflaan in het centrum van Oosterbeek werd door ons bureau ontworpen in opdracht van Vivare.  Veertien appartementen zijn verdeeld over twee gebouwen die zich voegen in het groen en de bebouwing van de omgeving. De sociale woningbouw is levensloop geschikt en…

Maak<lab: duurzame ontwikkeling Immendaal

Voor een duurzame herontwikkeling van een woon-zorglocatie op de Veluwe werden circulaire businessmodellen ontwikkeld. Ons maak<lab zette in op cross-overs van verschillende kennisdomeinen, om nieuwe kansen voor groene zorglocaties te ontdekken. Kansen die aansluiten op de doelgroep, de ouder wordende bewoners van buitengebieden die aangewezen…

Oplevering: verbouwing woonhuis Arnhem

De woonetage van de split-level woning uit 1959 werd ingrijpend aangepast en uitgebreid.  Een riante woonruimte ontstond door aanbouw aan zij- en achterkant en een onverwachte ruimtelijkheid en schakering van woonfuncties ontstond rond de centraal gepositioneerde open keuken. De gevels van de uitbreiding zijn in…

Ontwikkeling woon-zorg gemeenschap op de Veluwe

Atlant Zorggroep heeft maak<architectuur opdracht gegeven om als procesmanager, stedenbouwkundige en architect de herontwikkeling van het in onbruik geraakte terrein Immendaal te trekken. Het ontwikkelingsproces van het ca. 20 ha. grote terrein en de herbestemming en nieuwbouw van diverse gebouwen worden door ons ter hand genomen. Om…

Faillissement en doorstart

Aanleiding voor de faillissementsaanvraag was de wens om een stabiele basis te creëren voor de toekomst, nu de werkomvang weer toeneemt. Schulden die opgebouwd werden in de eerste crisisjaren vormden een obstakel voor een gezonde bedrijfsvoering en benodigde investeringen. Op 15 juni heeft de Rechtbank het verzoek ingewilligd en binnen twee weken werd een…

Start bouw appartementen De Passerel en kiosk Wijchen

In 2015 werd zorgcentrum De Meander als eerste fase van de vernieuwing van verpleeghuis De Elsthof aan de Klapstraat in Wijchen opgeleverd. Het was de eerste stap in de realisatie van een woonservicegebied waarvoor ons bureau de ruimtelijke visie ‘de levensweg’ en het stedenbouwkundig ontwerp ontwikkelden, in…