Auteur: J.P. Kerstens

Ontmoet maak<architectuur

Ontmoet maak<architectuur! Maak<architectuur staat voor het samenbrengen van mensen rond ruimtelijke opgaven en maatschappelijke perspectieven. Wij willen toekomstbestendige ontwerpen realiseren die raken. Bekijk onze video of lees meer op de pagina ‘Over ons’.

Opgeleverd: woonzorgcentrum

Begin november is het eerste deel van het complex ECR De Statenhof in Leiden in gebruik genomen. In twee fasen worden uiteindelijk 70 nieuwe appartementen en zorghotelstudio’s in het bestaande complex geïntegreerd. Ook service- en zorgvoorzieningen zoals een restaurant, een stadscafé, dagopvang en fysiotherapie zijn…

Processturing De ‘Vierkante spiraal’

De vierkante spiraal is onze leidraad voor processturing en ontwerpmanagement. Het structureert de samenwerking in complexe cocreatie met veel belanghebbenden. De vier dimensies bieden houvast om de beschikbare informatie en inzichten te structureren, zodat een open dialoog op de juiste basis mogelijk wordt. We streven naar evenwicht…

Uitgelicht: Lab duurzame herontwikkeling zorglocatie

Voor een duurzame herontwikkeling van een woon-zorglocatie op de Veluwe werden in een reeks cocreatie labs circulaire businessmodellen ontwikkeld. Ons maak<lab zette in op cross-overs van verschillende kennisdomeinen, om nieuwe kansen voor groene zorglocaties te ontdekken. Kansen die aansluiten op de doelgroep: de ouder wordende…

Ontwikkeling van een woon-zorg gemeenschap

Atlant Zorggroep heeft maak<architectuur opdracht gegeven om als procesmanager, stedenbouwkundige en architect de herontwikkeling van het in onbruik geraakte terrein Immendaal te trekken. Het ontwikkelingsproces van het ca. 20 ha. grote terrein en de herbestemming en nieuwbouw van diverse gebouwen worden door ons ter hand genomen. Om de…

Faillissement en doorstart

Aanleiding voor de faillissementsaanvraag was de wens om een stabiele basis te creëren voor de toekomst, nu de werkomvang weer toeneemt. Schulden die opgebouwd werden in de eerste crisisjaren vormden een obstakel voor een gezonde bedrijfsvoering en benodigde investeringen. Op 15 juni 2016 heeft de Rechtbank het verzoek ingewilligd en binnen twee weken…

Start bouw appartementen De Passerel en kiosk Wijchen

In 2015 werd zorgcentrum De Meander als eerste fase van de vernieuwing van verpleeghuis De Elsthof aan de Klapstraat in Wijchen opgeleverd. Het was de eerste stap in de realisatie van een woonservicegebied waarvoor ons bureau de ruimtelijke visie ‘de levensweg’ en het stedenbouwkundig ontwerp ontwikkelden, in…

Appartementencomplex Oosterbeek

Maak<architectuur levert weer een mooi appartementencomplex voor de sociale sector op. In oktober zijn aan de Munninghofflaan in Oosterbeek levensloopbestendige appartementen opgeleverd. Het complex is gerealiseerd in opdracht van Vivare en bestaat uit twee gebouwen met dertien sociale huur appartementen. Het ontwerp voor het appartementencomplex…

Cocreatiecenter voor de packaging sector

Een cocreatiecenter als marketingstratiegie: de consumer packaging sector is volop in verandering. Van standaard verpakkingen naar waardeontwikkeling voor de klant door innovatieve packaging concepten en een sustainable supply chain. DS Smith ziet cocreatie met de klant als sleutel om maatwerk aan te leveren en waarde voor…

Twee Keer Kijken revisited: coaching bij Foam

Fotografiemuseum Foam liet zich in 2014 door het GeneratieLab begeleiden  bij de voorbereiding van het project Twee keer kijken.  Maak<architectuur verzorgde in samenwerking met Twijnstra Gudde de begeleiding. In dit initiatief wordt ouderen en jongeren in Amsterdamse wijken een gezamenlijke  fotografiecursus aangeboden. In 2014 en…