Categorie: Nieuws

Jean-Paul Kerstens benoemd in Delft

Jean-Paul gaat per 1 april aan de slag als voorzitter van de geïntegreerde welstandscommissie en kwaliteitskamer in Delft. Binnenkort zal in Delft het kwaliteitsbeleid in nieuwe vorm zijn beslag krijgen en zal Jean-Paul benoemd worden tot voorzitter van de Commissie Omgevings Kwaliteit. Samen met de…

Appartementencomplex Oosterbeek opgeleverd

Het appartementencomplex aan de Munninckhoflaan in het centrum van Oosterbeek werd door ons bureau ontworpen in opdracht van Vivare.  Veertien appartementen zijn verdeeld over twee gebouwen die zich voegen in het groen en de bebouwing van de omgeving. De sociale woningbouw is levensloop geschikt en…

Uitgelicht: Lab duurzame herontwikkeling zorglocatie

Voor een duurzame herontwikkeling van een woon-zorglocatie op de Veluwe werden in een reeks cocreatie labs circulaire businessmodellen ontwikkeld. Ons maak<lab zette in op cross-overs van verschillende kennisdomeinen, om nieuwe kansen voor groene zorglocaties te ontdekken. Kansen die aansluiten op de doelgroep: de ouder wordende…

Verbouwing woonhuis Arnhem opgeleverd

De verbouwing van het woonhuis uit 1959 is een ingrijpende aanpassing en uitbreiding van een split-level woning.  Allereerst werd een ruimtelijke transformatie ontworpen die tegemoet komt aan de behoefte aan meer wooncomfort. Een riante woonruimte ontstond door aan te bouwen aan zij- en achterkant. Een onverwachte…

Ontwikkeling van een woon-zorg gemeenschap

Atlant Zorggroep heeft maak<architectuur opdracht gegeven om als procesmanager, stedenbouwkundige en architect de herontwikkeling van het in onbruik geraakte terrein Immendaal te trekken. Het ontwikkelingsproces van het ca. 20 ha. grote terrein en de herbestemming en nieuwbouw van diverse gebouwen worden door ons ter hand genomen. Om de…

Faillissement en doorstart

Aanleiding voor de faillissementsaanvraag was de wens om een stabiele basis te creëren voor de toekomst, nu de werkomvang weer toeneemt. Schulden die opgebouwd werden in de eerste crisisjaren vormden een obstakel voor een gezonde bedrijfsvoering en benodigde investeringen. Op 15 juni 2016 heeft de Rechtbank het verzoek ingewilligd en binnen twee weken…

Start bouw appartementen De Passerel en kiosk Wijchen

In 2015 werd zorgcentrum De Meander als eerste fase van de vernieuwing van verpleeghuis De Elsthof aan de Klapstraat in Wijchen opgeleverd. Het was de eerste stap in de realisatie van een woonservicegebied waarvoor ons bureau de ruimtelijke visie ‘de levensweg’ en het stedenbouwkundig ontwerp ontwikkelden, in…

Appartementencomplex Oosterbeek

Maak<architectuur levert weer een mooi appartementencomplex voor de sociale sector op. In oktober zijn aan de Munninghofflaan in Oosterbeek levensloopbestendige appartementen opgeleverd. Het complex is gerealiseerd in opdracht van Vivare en bestaat uit twee gebouwen met dertien sociale huur appartementen. Het ontwerp voor het appartementencomplex…

Cocreatiecenter voor de packaging sector

Een cocreatiecenter als marketingstratiegie: de consumer packaging sector is volop in verandering. Van standaard verpakkingen naar waardeontwikkeling voor de klant door innovatieve packaging concepten en een sustainable supply chain. DS Smith ziet cocreatie met de klant als sleutel om maatwerk aan te leveren en waarde voor…