Faillissement en doorstart

Aanleiding voor de faillissementsaanvraag was de wens om een stabiele basis te creëren voor de toekomst, nu de werkomvang weer toeneemt. Schulden die opgebouwd werden in de eerste crisisjaren vormden een obstakel voor een gezonde bedrijfsvoering en benodigde investeringen. Op 15 juni 2016 heeft de Rechtbank het verzoek ingewilligd en binnen twee weken werd een overeenkomst voor de doorstart met de curator gesloten.

De reeds bestaande vennootschap Maak – Leefomgeving van Morgen b.v. heeft alle activiteiten, rechten en eigendommen van maak<architectuur overgenomen. Ook de naam maak architectuur is overgenomen en wordt als handelsnaam voortgezet. Het bedrijf wordt als tevoren door Jean-Paul Kerstens en Tom Kretschmann geleid. Het team blijft grotendeels ongewijzigd. Voor onze cliënten betekent het dat maak architectuur haar diensten blijft leveren, waarbij de financiële basis van het bureau voor de toekomst is veiliggesteld.

Wij zijn onze opdrachtgevers erkentelijk voor hun steunbetuigingen. Zij spraken allen de wens uit, de opdrachten binnen het doorstartende bedrijf voort te zetten. Wij kijken dan ook vol vertrouwen vooruit.